Verwijzers

Werkwijze

Ons doel is om mensen met (dreigende) complexe gezondheidsproblematiek een nieuw perspectief te bieden door herstel van functioneren in hun persoonlijke context. Daarbij houden wij rekening met fysieke, psychische, emotionele en sociale invloeden op hun privé- en werkzame leven. Wij helpen de cliënt met preventie, curatie, diagnostiek, advies, behandeling en nazorg en werken graag in goed overleg met u samen.

 

Een betrokken team van zorgspecialisten

Snel, toegankelijk, aannemelijke effectiviteit en optimistisch over het te behalen behandelresultaat. Zo karakteriseert Treangel TopZorg de manier waarop wij mensen met fysieke en psychische problemen behandelen. Onze praktijk beschikt over gespecialiseerde behandelaars met een diepgaande expertise in hun vakgebied. Ons team bestaat onder meer uit hoog opgeleide fysiotherapeuten, manueel therapeuten, psychiaters, GZ- psychologen, psychologen en bedrijfsmaatschappelijk werkers.

training

 Verwijsbrief voor verwijzers online invullen!

fysiotherapie

Effectieve behandelingen, een betere levenskwaliteit

Treangel TopZorg werkt volgens het shared-savings mechanisme. Door een beroep te doen op de zelfsturing van de cliënt en via zorginhoudelijke, preventie- en lifestyle-interventies willen we de cliënt stimuleren zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen, om zo samen tot een sneller behandelresultaat te komen.

 

Cliënten behandelen wij primair ambulant en in deeltijd, met direct, face-to-face persoonlijk contact. In de behandelingen gebruiken wij steeds vaker e-health en digitale hulpmiddelen, waar deze toegevoegde waarde bieden. Voor een heldere, stapsgewijze doorloop van de behandeling, werken wij vanaf januari 2014 uitsluitend met digitale protocollen. Wij streven ernaar onze behandelingen zoveel mogelijk wetenschappelijk te onderbouwen, zodat de cliënt vooraf weet welke resultaten verwacht mogen worden.

Diagnoses

Bij Treangel TopZorg kan uw cliënt terecht voor de Generalistische Basis GGz en specialistische GGz van de volgende psychische klachten:

Depressies

Angststoornissen

Psychotrauma’s

Somatiek en psyche

Relatie en psyche

Persoonlijkheidsproblematiek

ADHD bij volwassenen

Werkproblemen

psychotherapie
groepstherapie

Wachttijden

Treangel TopZorg kent Geen wachttijden. Zodra wij uw verwijzing hebben ontvangen wordt er binnen 24 uur, uiterlijk de eerstvolgende werkdag, telefonisch contact opgenomen met de cliënt. Naar aanleiding van een korte telefonische screening door een van onze psychologen wordt bepaald welke behandelaar het beste aansluit bij de problematiek van de betreffende cliënt. De cliënt kan binnen 1 tot 2 weken terecht voor het intakegesprek. De behandeling kan vervolgens direct worden ingezet.

Verwijzen

Wilt u uw cliënt voor diagnostiek en behandeling doorverwijzen? Dit kan via dit formulier. Dit formulier voldoet tevens aan de eisen die de zorgverzekeraar stelt aan een verwijsbrief. Vindt u het lastig te bepalen of uw cliënt verwezen moet worden naar de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ? Gebruik dan onderstaand stroomdiagram als hulpmiddel.

Stroomdiagram