Verwijsbrief verwijzers

Verwijzers

Wilt u uw cliënt voor diagnostiek en behandeling naarverwijzen? Dat kan via dit formulier voldoet tevens aan de eisen die de zorgverzekeraar stelt aan een verwijsbrief. Vindt u het lastig om te bepalen of uw cliënt verwezen moet worden naar de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ? Gebruik onderstaand stroomdiagram als hulpmiddel.

Verwijsbrief verwijzer

    DSM-IV stoornis
    Is er vermoeden van een DSM-IV stoornis? Als u zelf een stoornis heeft vastgesteld deze stoornis vermelden.

    JaNee

    Basis GGz
    Specialistische GGz