Vergoedingen

Wordt mijn behandeling vergoed?

Uw zorgverzekeraar vergoedt uw behandeling vanuit de basisverzekering als hij een contract met Treangel TopZorg heeft. Er is geen maximum voor het aantal sessies per jaar. Heeft uw verzekeraar geen contract met Treangel TopZorg? Dan vergoedt hij slechts een deel van het tarief aan ons. Voor het niet-vergoede deel ontvangt u GEEN factuur van ons (wij nemen dit voor onze eigen rekening).

Welke polis kan ik het beste nemen als ik een vergoeding wens voor behandelingen van Treangel TopZorg?

Elke polis die zorg in de Generalistische Basis GGz en Specialistische GGz volledig vergoedt en die geen onderscheid maakt tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Waarom geeft mijn zorgverzekeraar andere informatie dan jullie over de vergoeding?

De meest voorkomende fout die helpdeskmedewerkers van zorgverzekeraars maken is: “Als wij geen contact met de zorgverzekeraar hebben, vermeldt de medewerker ten onrechte dat uw behandeling bij ons niet vergoed wordt.”

Als ik een afspraak te laat afzeg, moet ik dan kosten betalen?

Vanaf 2012 vergoedt uw zorgverzekeraar niet langer de kosten van het te laat afzeggen of het niet-nakomen van een afspraak. Bent u verhinderd voor een geplande afspraak, dan dient u ons dit minimaal 24 uur van tevoren te laten weten . Omdat wij tijd voor u reserveren, zijn wij genoodzaakt de kosten van een gemiste afspraak bij u in rekening te brengen, ongeacht uw reden. Overigens ontvangt u pas vanaf de derde keer dat u zonder tijdige afzegging niet verschijnt op een afspraak een factuur van € 80,-.

Moet ik als particulier een eigen bijdrage betalen voor behandelingen van Treangel TopZorg?

Sinds 1 januari 2013 is de eigen bijdrage voor tweedelijns GGZ-zorg afgeschaft. U hoeft deze dus niet langer te betalen.

Worden behandelingen van Treangel Topzorg uit mijn eigen risico betaald?

Uw eigen risico geldt voor het totaal van alle zorgkosten die u in een verzekeringsjaar maakt. Uw zorgverzekeraar kan de zorgkosten van ons daarom verrekenen met het nog beschikbare saldo van uw eigen risico. De hoogte van uw eigen risico hangt af van de overeenkomst die u met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten en bedraagt in 2015 minimaal € 375,- voor personen vanaf 18 jaar en ouder.

 

Pas bij het afsluiten van uw behandeltraject bij Treangel TopZorg, bekijkt de verzekeraar of u nog eigen risico over hebt uit het jaar waarin u gestart bent met het traject. Heeft u uw eigen risico in het startjaar al volledig verbruikt? Dan verrekenen wij de kosten van uw behandeling direct met uw verzekeraar volgens de geldende verzekeringsregels. De behandelkosten worden dus niet verrekend met uw eigen risico van het daaropvolgende jaar.

Welke kosten moet ik voor mijn behandeling betalen als deze buiten de basisverzekering valt?

Vanaf 2013 wordt de behandeling voor aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, studie- en werkproblemen in principe niet langer vergoed door de basisverzekering. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

 

 • Als de verwijzer vermoedt, dat de problematiek samenhangt met een psychische stoornis. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er sprake zijn van psychodiagnostisch onderzoek in combinatie met een behandeldoelstelling. De huisarts of bedrijfsarts dient u naar Treangel TopZorg te verwijzen voor onderzoek en behandeling in de Specialistische GGz.

 

 • Als de verwijzer vermoedt dat de problematiek niet samenhangt met een stoornis, maar wel met psychische klachten van algemene aard die met een kortdurende behandeling kunnen worden opgelost, dan dient de huisarts u te verwijzen voor behandeling in de Generalistische Basis GGz.

 

 • Indien uw problematiek niet samenhangt met een psychische stoornis of een psychische klacht, zoals omschreven in de zorgverzekeringswet, óf als na afronding van de onderzoeksfase blijkt dat dit niet het geval is, dan komen de behandelkosten geheel voor uw eigen rekening.
Wat zijn de tarieven?

Tarief individueel consult (45 min. behandeltijd en 15 min. indirecte tijd)

 • GZ-psycholoog BIG €105,-
 • Klinisch psycholoog BIG €125,-

Tarief relatieconsult: (90 min. behandeltijd en 30 min. indirecte tijd)

 • GZ-psycholoog BIG €160,-
 • Klinisch psycholoog BIG €190,-
 • Psychiater €190,-

 

Werkzaamheden van een psycholoog, die gericht zijn op gezondheidszorg, zijn vrijgesteld van BTW.

 

Wilt u vooraf weten wat de kosten van een onderzoeks- of behandeltraject zijn? Dan maken wij graag eerst een offerte voor u. Neem vrijblijvend contact op als u hierover wilt afstemmen.

Kan ik bij Treangel TopZorg ook terecht voor psychodiagnostisch onderzoek en wordt dit ook vergoed?

Bij ons kunt u niet alleen terecht voor behandeling, maar ook voor uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek. De kosten hiervoor worden echter niet altijd volledig vergoed:

 

 • Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten indien uw huisarts een mogelijke psychische stoornis vermoedt en u doorverwijst naar Treangel TopZorg voor psychodiagnostisch onderzoek en behandeling in de Specialistische GGz.

De Zorgverzekeringswet bepaalt wat wel of niet valt onder verzekerde zorg. Indien er sprake is van onverzekerde zorg, dient u de kosten zelf te betalen.

 

Dat geldt bijvoorbeeld voor:

 • niveaubepalingen voor een beoogd schooltype;
 • geschiktheidsonderzoek voor bepaalde functies;
 • indicatiestellingen voor organisaties als CIZ.

 

Bij onverzekerde zorg maken wij – op basis van uw vraag – graag een offerte voor u van de te verwachten kosten. Voor een psychodiagnostisch onderzoek kunt u via telefoonnummer 046 436 3800 een afspraak maken via ons secretariaat. Daarnaast hebben wij een schriftelijke verwijzing van uw huisarts en een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.