Persoonlijke behandeling

Therapievormen

Het grootste deel van de behandelingen bij Treangel TopZorg bestaan uit persoonlijke behandelingen. U komt naar onze locatie in Geleen of Treebeek en heeft een 1 op 1 contact met uw behandelaar. Binnen dit contact worden verschillende therapievormen, soms gecombineerd, gebruikt. Deze zijn:

Cognitieve gedragstherapie

Client gerichte therapie

Interpersoonlijke psychotherapie

Mindfulness

EMDR

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Een van de grondleggers van deze therapie, de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck, ontwikkelde een theorie en een behandelingswijze waarbij de cognities van de cliënt centraal staan: zijn/haar gedachten, fantasieën, herinneringen en zijn opvattingen over gebeurtenissen.

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Uw verhaal is van belang. Samen met de therapeut dient u te ontdekken hoe de ‘foute’ denkgewoonte is ontstaan. Door trainingen in de behandelkamer, in het echte leven en door huiswerk komt u tot nieuwe gedachten en positiever gedrag.

 

Cliëntgerichte therapie

Cliëntgerichte therapie is een vorm van inzicht gevende psychotherapie. Het uitgangspunt van cliëntgerichte therapie is vaak persoonlijke ontwikkeling. Dit heeft vanzelfsprekend meer zelfreflectie en zelfkennis tot gevolg. Behalve positieve eigenschappen, zal u ook negatieve eigenschappen van uzelf leren erkennen. Het uiteindelijke doel hiervan is zelfaanvaarding, door middel van het ervaren van gedachten en gevoelens van binnen uit. Dit kan leiden tot een beter uitgebalanceerd leven.

groepstherapie-smal
psychotherapie-smal

Interpersoonlijke psychotherapie

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende behandeling voor depressies. Het doel van de behandeling is een snelle oplossing vinden voor uw problemen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties die niet lekker lopen.

Bij interpersoonlijke psychotherapie bespreekt u met uw therapeut welke problemen er spelen in uw leven. Daarbij gaat het vooral over problemen in relaties. Zijn er ruzies met belangrijke personen? Heeft u voldoende sociale vaardigheden om goed met anderen te kunnen opschieten? Andere onderwerpen zijn verlies (rouw) en de uitdagingen van de huidige levensfase. U geeft aan wat u bezig houdt en wat er is veranderd sinds de depressie.

De therapeut legt uit wat er met u aan de hand is. Wat is een depressie en welke problemen horen daarbij? Hoe kunnen die aangepakt worden? Dit geeft hoop dat er een uitweg is.

Hierna gaat u samen met uw therapeut op zoek naar concrete oplossingen voor de huidige problemen. U wordt zo weer op het juiste spoor gezet. Alle problemen zijn aan het einde van de therapie namelijk niet persé opgelost. Maar na de behandeling lukt het u op eigen kracht zich beter te voelen en relatieproblemen het hoofd te bieden.

 

Mindfulness

Mindfulness leert u uw aandacht te richten op het hier en nu. Het grote voordeel is dat u daardoor minder gelegenheid heeft om situaties met uw gedachten erger te maken, bijvoorbeeld door te gaan piekeren over de gevolgen die iets zou kunnen hebben.
Mindfulness leert u ook dat u niet samenvalt met de emoties die u op een bepaald moment beleeft. Als u op een moment neerslachtig bent, wil dat niet zeggen dat uw leven niet deugt. Mindfulness wil dus wel ruimte geven aan de emotionele ervaring van het moment, zonder deze emoties als een weerspiegeling van de situatie te zien. In plaats van te reageren op een ‘ingesleten’ negatieve of wantrouwige manier, leert u vanuit innerlijke rust adequaat en positief te reageren op een situatie.

Onderzoek heeft uitgewezen dat mindfulness het risico op terugval in depressies kan verminderen.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een bewezen effectieve therapie die kan worden toegepast bij het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen. Hiervoor kunt u zonder wachtlijst terecht bij Treangel TopZorg. Wij zullen hier meer uitleg geven over de therapie en wat u kan verwachten.

EMDR wordt met name toegepast wanneer mensen last blijven houden van een schokkende gebeurtenis, zoals (seksueel) geweld, een overval of een verkeersongeval. Ze hebben bijvoorbeeld flashbacks van de gebeurtenis of nachtmerries. Vaak is er dan sprake van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) link naar PTSS toevoegen. Door middel van EMDR neemt de kracht en emotionele lading van een nare herinnering af.

Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

 

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

De behandelaar zal u vragen aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De behandelaar zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Doorgaans zal dat de hand van de behandelaar zijn of een koptelefoon waarbij geluiden afwisselend rechts en links worden aangeboden. De behandelaar zal vragen de aandacht hierop te richten. Na elke set wordt er even rust genomen. De behandelaar zal de cliënt dan vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen of oor-klikken gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.


Wat zijn de te verwachten effecten?

De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de uw herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken zonder pijnlijke en nare gevoelens. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in uw levensgeschiedenis.

fysiotherapie-smal2