Persoonlijkheidsproblematiek

Stoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen bestaan in allerlei soorten en maten. De kern van een persoonlijkheidsstoornis  is dat steeds terugkerende patronen in gedrag, gevoel en beleving het gevolg hebben dat iemand zichzelf benadeeld en/of ongelukkig wordt. Het zijn patronen die hun oorsprong vaak vinden in uw jeugd en gaandeweg het leven steeds meer verankert zijn geraakt in de visie op uw zelf, anderen en de manier waarop de wereld in elkaar steekt.  Deze patronen hebben vaak te maken met “overlevingsstrategieën” die u op jonge leeftijd heeft ingezet om moeilijke en pijnlijke situaties te doorstaan.

psychotherapie

Een persoonlijkheidsstoornis is vaak vanaf uw pubertijd al in enige mate aanwezig en heeft invloed op uw sociaal en beroepsmatig leven. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis maken bijvoorbeeld opleidingen niet af, hebben vaak ruzie met collega’s of hebben andere problemen op het werk. Het opbouwen en onderhouden van vriendschappen of een relatie kan moeilijk zijn.

 

Er zijn verschillende persoonlijkheidsstoornissen te onderscheiden, maar (bijna) alle mensen met een persoonlijkheidsstoornis gedragen zich anders dan wat er in de maatschappij van hen verwacht wordt en hebben heftige emoties. Het is vaak niet makkelijk om dit patroon van ervaringen en gedragingen te veranderen, omdat het star is. Zelfs als ze merken dat het tot problemen leidt in de contacten met hun omgeving, is verandering moeilijk.